Care Farming / Care Farms (CF)

Care Farming je rastúce hnutie v Európe, ktoré spája poľnohospodársku produkciu so zdravotnými, sociálnymi a vzdelávacími službami.  Je súčasťou spektra aktivít založených na prírode, ktoré siahajú od:

  • aktivít dostupných v každodennom živote bežnej populácie – ako napríklad „zelené cvičenie“ (beh, chôdza, bicyklovanie v prírode alebo na zelených priestranstvách), interakcie so zvieratami (napr. jazda na koni, venčenie psov), záhradníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a ochrana životného prostredia
  • cez aktivity na podporu zdravia– tieto aktivity sú zamerané na bežnú populáciu – ako napríklad iniciatívy “zeleného cvičenia” aktivity s asistenciou zvierat, komunitné záhradníctvo a projekty pestovania potravín, komunitné poľnohospodárstvo, mestské farmy ai. Zapojenie sa do týchto aktivít môže byť použité na prevenciu chronických chorôb
  • až po odborné intervencie na Care Farms – ide o cielené terapeutické alebo podporné intervencie, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre ľudí s definovanou potrebou a poskytujú ich vyškolení/kvalifikovaní odborníci.

Aktivity Care Farms môžu presahovať alebo kombinovať tieto oblasti, čo umožňuje účastníkom pohybovať sa medzi terapeutickou intervenciou, programom podpory zdravia a každodennou aktivitou v prírode tak, ako si to vyžadujú potreby zdravia a pohody.

Je dôležité poznamenať, že Care Farming je aktívny proces, ktorého cieľom je podporiť alebo zlepšiť zdravie a pohodu, na rozdiel od čisto pasívneho prežívania prírody, príležitostných prechádzok do prírody, jednorázových náštev farmy a pod. 

Inými slovami, zatiaľ čo zdravotné prínosy spoznávania prírody sú čoraz viac uznávané, prírodné prostredie nie je len pozadím aktivít Care Farms

Koncept Care Farms je možné chápať z rôznych uhlov pohľadu v oblastiach, v ktorých pôsobí.

Niektorí spájajú koncept Care Farms iba so systémom zdravotnej starostlivosti, zatiaľ čo iní rozširujú tento koncept o sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a zamestnanosť.

Care Farms sú farmy, ktoré využívajú, alebo sprístupňujú na využívanie svoje priestory pre poľnohospodárske postupy aj na terapeutické výsledky: konkrétne na poskytovanie zdravotnej, sociálnej starostlivosti, rehabilitácie a aj pre vzdelávacie aktivity.

Care Farming možno teda chápať ako zastrešujúci pojem, ktorý zhŕňa širokú škálu aktivít a cieľových príjemcov, od podpory zdravia  (cieľ. sk. bežná populácia), prevencie chorôb (cieľ. sk. bežná populácia, ale zvyčajne sú aktivity zamerané na zraniteľnejších jednotlivcov alebo skupiny) a terapeutické intervencie, ktoré zahŕňajú cielené terapeutické alebo liečebné/rehabilitačné intervencie na riešenie špecifických potrieb.

Pre viac info, rôzne eventy, príležitosti na vzdelávanie (webináre, kurzy..), konferencie……sledujte našu platformu Care Farms Slovakia 

S.D.

Leave a Comment