Care Farming vnímame ako spôsob, akým môžu ľudia vyjadriť, kým sú a kým chcú byť, prostredníctvom každodenných interakcií s ľuďmi aj mimo sveta ľudí a teda s rastlinami, zvieratami. 

Opäť narastá počet ľudí v núdzi (a v budúcnosti bude ešte viac), hoci často nie sú zaradení do oficiálnych sociálnych kategórií. 

Na uspokojenie týchto potrieb budú potrebné verejné zdroje (na úrovni EÚ), ale budúcnosť mnohých ľudí bude závisieť aj od inovatívnych ekonomických modelov, ktoré dokážu ponúknuť nové cesty osobného rozvoja podľa inovatívnych ciest sociálnej/občianskej ekonomiky.

Z tohto hľadiska modely ako Care Farming, Social Farming….ich riešenia by mohli zväčšiť tento životne dôležitý priestor v našej obmedzenej spoločnosti. 

Pripravili sme pre vás klikni na vzdelávacie materiály – online publikáciu s prednáškami, ktorých obsah je príspevkom odborníkov AAI z celého sveta, spracovaný v spolupráci s NOR aprtnerom Dyrebar Omsorg v rámci projektu projektu T6-2021-009  pod názvom  “Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do komunity”,  podporého z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

S.D.