Predaj
Care Farms
produktov

+421949177110

Volaj kedykoľvek

Farma u Felixov

Aký typ je Farma u Felixov?

Mliečna farma, vyrábajú syry, ale i rôzne produkty ako džemy, sirupy a i. Ich ponuka zahŕňa Intervencie s asistenciou zvierat, ktoré profesionálne vedie Anička Felixová.

Kde ich nájdeme?

Horné Mladonice, Banskobystrický kraj, Slovenská Republika, Senohrad