professional people

Meet the Farmers

Farmer

Slavka

Farmer

Katka

Farmer

Anna Felixová

spoznajte

Efekty a kvality
Care Farms

Sme líder v Care Farms

Spájame a podporujeme klientov z rôznych skupín so zdravotným, sociálnym znevýhodnením, organizácie poskytujúce sociálne a opatrovateľské služby, starostov obcí, samosprávy, farmárov aby sme spoločne prispeli k zavedeniu Care Farming na Slovensku. Veríme, že inciatívy Care Farms môžu prispieť k rôznym spoločenským problémom v metropolitných regiónoch a že môžu dať poľnohospodárom/farmárom úlohu prispieť k riešeniu týchto problémov.

  • Efekty a kvality Care Farms

    Jasná štruktúra, bezpečné, pokojné prostredie...

  • Preukázané účinky práce na Care Farms

    Pre mladých ľudí s problémami v správaní,

Efekty, benefity inciatív ako Green Care, Care Farming, Social farming

Pozri video