Čo robíme

Ponuka

Veselá farma

Farmárka Elena začleňuje hospodárske zvieratá do programov, ktoré sú

Farma u Felixov

ACF-_-T6-2021-009 Výstup z rozhovoru Farma u Felixov

Farma Kamenica

Farma ponúja rozsiahle možnosti na oddych v príjemnom prostredí,

Intervencie s hospodárskymi zvieratami

Animal Assisted Intervention AAI na farmách sa zvyčajne ponúka

Care Farms Slovakia

Iniciatívy v oblasti starostlivosti v poľnohospodárstve
v agrosektore

  • Sektor starostlivosti a poľnohospodárstva

    Nové hodnotové reťazce medzi vidiekom a mestskými oblasťami

  • Regionálne platformy pre Care Farms

    Zohrávajú dôležitú úlohu v účasti farmárov do sietí Care Farms a spoločenských aktivít, a teda aj v profesionalizácii Care Farms.

Sme líder v Care Farms