"Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do komunity"

projekt

podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

"Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do komunity"

projekt

podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

"Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do komunity"

projekt

podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Iniciatívy Care Farming sa rôznymi spôsobmi a podľa rôznych modelov mobilizujú smerom k sociálnym inovačným cestám prostredníctvom existujúcich zdrojov poľnohospodárstva - rastliny, zvieratá, priestory, príroda a ľudia...

Sleduj video

00

Successfully Project Completed

Základné pojmoslovie

Green Care
Care Farming a Social Farming

Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

Zameriavame sa na iniciatívy Green care, Care Farming a Social Farming v Európe a zahraničí, aby sme navrhli koncepčný rámec, ktorý by vyhovoval našim podmienkam a lepšie porozumeli vznikajúcim modelom, ako aj ich silným a slabým stránkam v porovnaní s hlavnými výzvami, ktorým čelí moderná spoločnosť.

 • silná motivácia rôznych zainteresovaných aktérov

 • inovatívne cesty a riešenia

 • vytváranie miestnych hodnôt

 • schopnosť rásť v čase krízy

Sleduj naše video

Care Farms Slovakia

Z rozhovorov

Hovoria
o iniciatívach
Care Farms

Intervencie na Care Farms

Pozri si farmy v projekte

Slovensko

Farmy a intervencie s hospodárskymi zvieratami

Veselá farma

Farmárka Elena začleňuje hospodárske zvieratá do programov, ktoré sú

Farma u Felixov

ACF-_-T6-2021-009 Výstup z rozhovoru Farma u Felixov

Farma Kamenica

Farma ponúja rozsiahle možnosti na oddych v príjemnom prostredí,

Intervencie s hospodárskymi zvieratami

Animal Assisted Intervention AAI na farmách sa zvyčajne ponúka

Care Farms Slovakia

Pozrite si Care Farms
platformu

 • partneri NOR, PL, CZ

  Dyrebar Omsorg, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, Česká hiporehabilitační společnost

 • Ponuka vzdelávania

  kurzy, webináre, konferencie

kontaktujte nás

Zaujímate sa o ponuky
Care Farms & Social Farms?

Care Farms/Social Farms v Európe a v zahraničí majú bohatý potenciál, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytujú, oblasti intervencie aké ponúkajú, ich náklady a efektívnosť, vplyv na používateľov, ich odhodlanie zainteresovaných ľudí a ich vznikajúce inovatívne paradigmy. Zo všetkých spomenutých hľadísk môže Care Farmig /Social Farming ponúknuť mnohé východiská pre súčasné problémy.

 • zdroje na dosiahnutie životného priestoru pre všetkých
 • podpora rozvoja regeneratívnych a udržateľných miest
 • sližby potrebné na zabezpečenie živej komunity, generačnej výmeny a udržateľných ekonomík

  Sme líder v Care Farms na Slovensku