Predaj
Care Farms
produktov

+421949177110

Volaj kedykoľvek

Veselá farma

Farmárka Elena začleňuje hospodárske zvieratá do programov, ktoré sú prospešné pre ľudí.

Veselá Farma je gazdovstvo ako sa patrí, ktoré okrem materiálnych statkov (kozie mlieko, syry, vajíčka..) ponúka neopakovateľný zážitok bezprostrednej blízkosti zvierat“….hovorí Elena Homolová.

 

 

 

Veselá farma @veselafarmavistuk

Existujú intervencie s hospodárskymi zvieratami?

Áno. Intervencie s asistenciou zvierat - Animal Assisted Intervention (AAI) zahŕňajú všetky zvieratá (aj hospodárske). Na Slovensku sú známe pojmy canisterapia, hipoterpia. Elena sa profesionálne venuje Intervenciám s asistenciou zvierat – Animal Assisted Intervention AAI na svojej farme.

Existujú nejaké usmernenia pre hospodárske zvieratá?

Áno. Zapojené hospodárske zvieratá do intervenčných programov pre ľudí na Veselej Farme spĺňajú všobecné usmernenia O požiadavkách na starostlivosť, školenie a dobré životné podmienky hospodárskych zvierat zapojených do intervencií pomocou zvierat, ktoré vypracovala medzinárodná pracovná skupina zložená z členov IAHAIO a jednotlivých expertov príslušných organizácií v rokoch 218-2021. Vydané usmernenia sú založené na dôkazoch o súčasných osvedčených postupoch a výskume. Pozn. IAHAIO je medzinárodná asociácia organizácií, ktoré sa zaoberajú praxou, výskumom a/alebo vzdelávaním v činnostiach za pomoci zvierat, terapii za pomoci zvierat. Pre záujemcov: tento rok bude 30. výročie a konferencia sa bude konať v Stromsholme vo Švédsku, 2-4. septembra. Témou konferencie je „Zmena perspektív vo vzťahu medzi človekom a zvieratami“.

Aké má Veselá Farma zvieratá?

Rôzne hospodárske zvieratá, ktoré sú špeciálne pripravované a odporníkom vedené. Poník Cezar účinkoval v predstavení o Troch kráľoch, ktoré sa konalo vo Vinosadoch. Mal tú česť niesť Pannu Máriu. Bol tam aj ťaviak Ali a koníky od Royal Daisy. Ťavy sú pre mnohých ľudí celkom atraktívne a fascinujúce. Ťaviak Ali má pokojnú povahu, bez negatívných zážitkov a primeranú odolnosť voči stresu. Jeho prirodzená zvedavosť a citlivosť ho robí ideálnym pre AAI. Elena je profesionálka v AAI, skúsená, dokáže predvídať správanie zvieraťa či už v kľude alebo strese a s trénovaným ťaviakom menom Ali robia bezpečné a efektívne stretnutia, ktoré sú skutočným zážitkom na Veselej Farme. Chrumka je miniprasiatko – domáci miláčik. Má pozitívne skúsenosti s ľuďmi, najmä správnou manipuláciou v prvých týždňoch po narodení a tiež neskôr a je veľmi vhodná pre zapojenie do AAI. Ošípané sú zaujímavé, často podceňované zvieratá, ktoré ponúkajú viacero možností intervencie za asistencie zvierat AAI, ak je človek ochotný s nimi individuálne a intenzívne pracovať. Na Veselej Farme v programch prospešných pre ľudí môžeme vidieť ďalšie druhy hospodárskych zvierat, zažiť zábavu, prácu, farma ponúka vzdelávacie programy. Pre viac info kontaktujte: https://www.facebook.com/veselafarmavistuk