Predaj
Care Farms
produktov

+421949177110

Volaj kedykoľvek

Intervencie s hospodárskymi zvieratami

Animal Assisted Intervention AAI na farmách sa zvyčajne ponúka ľuďom mimo školy alebo pracovného života, ktorí zápasia s duševnými problémami a/alebo problémami súvisiacimi s drogami.

Nielen psy, mačky a kone sú vhodné na prácu v intervenciách s asistenciou zvierat!

Na farme neovplyvní účastníka len kontakt so zvieratami, ale i kontakt s farmárom, ostatnými účastníkmi, prírodným prostredím, fyzická práca a rutiny to všetko sú prvky, ktoré môžu prispieť pre niektorých k pozitívnej zmene.

Výskumy ukazujú, že tento typ opatrení môže viesť k štruktúre a zmysluplnosti, zvládaniu záťaže, pocitu dôstojnosti, pozitívnym účinkom na duševné zdravie, pozitívnym sociálnym účinkom a zvýšenej fyzickej aktivite. Zaujímavý článok o tom si môžete prečítať TU:


Podporované výskumom

Nórsko je priekopníckou krajinou, pokiaľ ide o výskum vplyvu interakcie s hospodárskymi zvieratami, a tu jednoznačne vedie NMBU-Nórska univerzita prírodných vied. Na túto tému má viacero výskumníkov, a spolu s NMBU náš nórsky partner vyvinul samostatný kurz pre tých, ktorí chcú znalosti a školenia v oblasti intervencií s hospodárskymi zvieratami za asistencie zvierat TU: Farmy majú jedinečnú a všestrannú ponuku pre široké spektrum skupín užívateľov. Na farme je často niekoľko druhov zvierat a veľa rôznych príležitostí na cielené aktivity a interakcie so zvieratami. Existuje tiež veľký potenciál pre rôzne intervencie počas dňa, ale aj počas celej doby intervencie užívateľa. Interakcia nemusí byť len so zvieratami, ale aj s inými ľuďmi, ktorí na farme pracujú. Počet fariem pracujúcich s AAI sa zvyšuje. Náš Nórsky partner na základe etologických poznatkov vypracoval hodnotenie vhodnosti pre hospodárske zvieratá, ktoré budú pracovať v intervenciách za asistencie zvierat. Je veľký rozdiel v tom, ktoré druhy sú vhodné na úzky kontakt s človekom, a veľké individuálne rozdiely v tom, ako veľmi vyhovuje zvieraťu takáto interakcia.

Green Care (GC) Care Farming (CF) Social Farming (SF)

...sú inciatívy, ktoré sa rôznymi spôsobmi a podľa rôznych modelov mobilizujú smerom k sociálnym inováciám prostredníctvom existujúcich zdrojov poľnohospodárstva – rastliny, zvieratá, prostredie, príroda a ľudia.

Spoločnou snahou je ...

zvýšiť a zlepšiť sociálne a zdravotné služby, aby sa zlepšil prístup k ľudským právam pre rôzne skupiny v núdzi a aby sa posilnila existujúca sociálna ochrana. Tento proces prebieha v EÚ a mimo EÚ viac-menej štruktúrovaným spôsobom podľa existujúcich modelov a zdrojov sociálneho zabezpčenia vo vidieckych a prímestských oblastiach.