Jednotlivé iniciatívy v oblasti starostlivosti v poľnohospodárstve môžeme vysledovať už dávno. Priekopníci začali z idealizmu a vášne, mnohí z nich boli antropozofické či kresťanské komunity, ktoré otvárali dvere klientom z opatrovateľských ústavov. Väčšina priekopníkov vlastnila biodynamické farmy.

Potupne vznikali rôzne hnutia, organizácie, publikácie… to všetko potom spustilo spoločenské povedomie. Postupne i farmári cítili potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti a nadväzovanie kontaktov.

Sociálne opatrovateľské zariadenia a inštitúcie začali spolupracovať s farmami, ktoré chceli ponúkať služby starostlivosti. V rámci poľnohospodárskeho sektora sa objavil záujem o Care Farming a Social Farming.  

S.D.

Play Video